THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên Quỹ

Quỹ đầu tư hạ tầng PVI

Tên viết tắt

Quỹ PIF

Loại quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

1.500 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng / đơn vị quỹ

Ngày thành lập

25/05/2017

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Chính sách cổ tức

Hàng năm, do Đại hội thành viên quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Quỹ trong năm

  • Kết quả hoạt động của Quỹ PIF giai đoạn 2017-2019

Tài sản đầu tư:
doanh nghiệp quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản.

(*)Ngày thành lập tháng 05/2017

Tỷ suất lợi nhuận trung bình trên vốn đầu tư giai đoạn 2017-2019 của Quỹ PIF đạt 17,4%/năm

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

BẤT ĐỘNG SẢN

Là lĩnh vực kinh doanh đang phát triển mạnh, thu hút các nhà đầu tư lớn. Bất động sản là ngành có nhiều tiềm năng phát triển do nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng mạnh và dân số cũng liên tục tăng, kéo theo nhu cầu cao về bất động sản, đặc biệt là nhà ở.

CƠ SỞ HẠ TẦNG

Với một quốc gia năng động, đang phát triển mạnh như Việt Nam, phát triển hạ tầng luôn hứa hẹn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Đầu tư vào các công ty hạ tầng đem lại dòng tiền ổn định và bền vững cho PIF.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

ÔNG
ULRICH HEINZ WOLLSCHLAGER
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
NGUYỄN XUÂN HÒA
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
TRẦN DUY CƯƠNG
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
DƯƠNG THANH FRANCOIS
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
VŨ VĂN THẮNG
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

PIF tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo liên quan tới bất động sản và phát triển hạ tầng

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

TÀI LIỆU QUỸ

Điều lệ quỹ

Báo cáo tài chính