THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên Quỹ

Quỹ đầu tư cơ hội PVI

Tên viết tắt

Quỹ POF

Loại hình quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

2.000 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng / đơn vị quỹ

Ngày thành lập

08/10/2015

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chính sách cổ tức

Hàng năm, do Đại hội thành viên quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Quỹ trong năm

  • Kết quả hoạt động của Quỹ POF giai đoạn 05 năm 2015-2019

Tài sản đầu tư:
Linh hoạt, bao gồm cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu, hợp tác đầu tư đa lĩnh vực.

(*)Ngày thành lập tháng 10/2015

Tỷ suất lợi nhuận trung bình trên vốn đầu tư giai đoạn 2015-2019 của Quỹ POF đạt 11,3%/năm

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

NƯỚC SẠCH

Là ngành có tính ổn định cao và còn tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Kinh doanh nước sạch là một lĩnh vực hấp dẫn do nhu cầu nước sạch trong sinh hoạt luôn cần thiết. Trong khi ở thời điểm hiện tại, nhu cầu nước sạch đang cao hơn nhiều so với nguồn cung ở nhiều khu vực. Mô hình kinh doanh cũng không phức tạp và dòng tiền đem lại tương đối đều và ổn định.

THỦY ĐIỆN

Là ngành còn nhiều tiềm năng phát triển. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu sử dụng điện lớn. Với cầu được dự báo sẽ vượt cung, nhu cầu về nguồn vốn để phát triển các dự án điện mới cũng như tỷ lệ huy động từ các nhà máy điện cũ sẽ tiếp tục ở mức cao, tạo ra cơ hội đầu tư kinh doanh đơn giản với dòng tiền đem lại đều và ổn định. Ngoài đóng góp cho sự phát triển của một ngành sản xuất thiết yếu, đầu tư vào thủy điện cũng góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

ÔNG
ULRICH HEINZ WOLLSCHLAGER
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
NGUYỄN XUÂN HÒA
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
TRẦN DUY CƯƠNG
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
DƯƠNG THANH FRANCOIS
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

ÔNG
VŨ VĂN THẮNG
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

POF tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam.

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

TÀI LIỆU QUỸ