QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

"Là thành viên trẻ nhất của PVI Holdings, đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI (giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK, ngày 3 tháng 2 năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp) là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành định chế tài chính - bảo hiểm PVI (PVI Holdings), nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và đáp ứng đầu đủ các chuẩn mực quốc tế.

Chính thức thành lập năm 2015 trên cơ sở kế thừa năng lực và kinh nghiệm quản lý tài sản 25 năm của PVI Holdings, PVIAM đã nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức và triển khai các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Chỉ sau hơn 07 năm phát triển, công ty đã đạt được:

-   Tổng tài sản quản lý 10 nghìn tỷ, là một trong 10 công ty quản lý quỹ có giá trị ủy thác và tư vấn đầu tư lớn nhất thị trường Việt Nam;

-   02 quỹ đầu tư chuyên nghiệp với tổng vốn điều lệ hơn 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận vượt mức trung bình thị trường;

-   Chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hoạt động theo chuẩn quốc tế, cân bằng mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro.