QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Chính thức thành lập năm 20215 trên cơ sở kế thừa năng lực và kinh nghiệm quản lý tài sản 25 năm của PVI Holdings, PVIAM đã nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức và triển khai các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Chỉ sau hơn 05 năm phát triển, công ty đã đạt được :

-   Tổng tài sản quản lý 10 nghìn tỷ, là một trong 10 công ty quản lý quỹ có giá trị ủy thác và tư vấn đầu tư lớn nhất thị trường Việt Nam;

-   02 quỹ đầu tư chuyên nghiệp với tổng vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận vượt mức trung bình thị trường;

-   Chiến lược phát triển bền vững và mô hình quản trị hoạt động theo chuẩn quốc tế, cân bằng mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro.