Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu DVN của Quỹ đầu tư cơ hội PVI

04:44 CH @ Thứ Ba - 30 Tháng Năm, 2023

1. Thông tin về tổ chức đầu tư:

  • Tên tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF)
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Số Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp: Thông báo thành lập số 215/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/10/2015; Công văn số 3388/UBCK-QLQ ngày 20/05/2020 của UBCKNN về việc gia hạn hoạt động của POF; Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17/03/2022

Được quản lý bởi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI

  • Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: (84.24) 32565555                      Fax: (84.24) 32565565

Email: [email protected]                  Website:https://www.pviam.com.vn

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):

  • Tên tổ chức có liên quan: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF)
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Số Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp:Thông báo thành lập số 153/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày ngày 25/05/2017; Giấy phép điều chỉnh số 26/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/06/2021

Được quản lý bởi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI

  • Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 32565555                      Fax: (84.24) 32565565

Email: [email protected]                  Website:https://www.pviam.com.vn

  • Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Quỹ đầu tư chứng khoán được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ

3. Tên cổ phiếu, mã chứng khoán sở hữu: Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: DVN).

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: BIDB556666 tại ngân hàng lưu ký là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 16,24% vốn điều lệ

6. Số lượng cổ phiếu đã bán/chuyển nhượng (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng 1%):    9.974.400 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 28.525.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,04% vốn điều lệ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 152.146 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 28.677.746 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,10% vốn điều lệ.

10. Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/05/2023-26/05/2023

12. Các thay đổi quan trọng khác: Không có.

( Công văn CBTT đính kèm).