PVI AM - Sôi động hè 2016

04:37 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Sáu, 2016

Từ ngày 10-6-2016 đến 12-6-2016, công đoàn PVI AM đã tổ chức nghỉ mát cho toàn bộ cán bộ nhân viên cùng gia đình tại Đà Nẵng - Hội An. Chuyến đi vô cùng vui vẻ, thành công đã góp phần làm tăng tình đoàn kết, giao lưu giữa các gia đình.