PVI AM ký kết hợp đồng tư vấn với đối tác nước ngoài HDI GERLING

03:04 CH @ Thứ Ba - 22 Tháng Mười Hai, 2015

Ngày 4 tháng 12 năm 2015, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) và HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (Công ty do Tập đoàn Bảo hiểm Talanx sở hữu 100% vốn điều lệ) đã ký hợp đồng tư vấn danh mục đầu tư. Theo đó HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG đã chỉ định PVI AM là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư cho HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG tại thị trường Việt Nam. Hợp đồng được ký kết khẳng định uy tín, thương hiệu và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp của PVI AM trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, đặc biệt cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hợp đồng tư vấn đầu tư ký với HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG cũng là động lực để PVI AM tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp của mình, khẳng định thương hiệu và uy tín của PVI AM trên thị trường và vươn ra tầm quốc tế.