HNX thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

04:54 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Bảy, 2015

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên.

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Phủ

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác; Xây dựng công trình dân dụng, công nhiệp; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ;....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 371.099.670.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 13.134.588 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.134.588 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 24/07/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/08/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h30 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25/08/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/08/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2015

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/08/2015 đến ngày 01/09/2015