HNX thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

05:03 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Bảy, 2015

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

2.Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Him Lam , Thành phố Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên

3.Điện thoại: 0230 38101980230 3810198 Fax: 0230 38123330230 3812333

4.Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác; Xây dựng công trình dân dụng, công nhiệp; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ;....

5.Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 371.099.670.000 đồng

6.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 13.134.588 cổ phần

7.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

8.Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

9.Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

10.Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 25/8/2015

11.Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 16 giờ 00 ngày 22/7/2015.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.9363.973043.9363.973; Fax: 043.9347.818