Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PVI AM với cổ đông lớn và người có liên quan đến cổ đông lớn trong năm 2023

10:01 SA @ Thứ Năm - 19 Tháng Giêng, 2023

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PVI AM với cổ đông lớn sở hữu 89% vốn điều lệ là Công ty cổ phần PVI và người có liên quan đến cổ đông lớn là Tổng công ty bảo hiểm PVI và Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI trong năm 2023 (Nghị quyết đính kèm).