Chi Bộ PVI AM tổng kết công tác Đảng năm 2015

03:21 CH @ Thứ Ba - 22 Tháng Mười Hai, 2015
Ngày 21/12/2015 tại trụ sở Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đảng, kiểm điểm, phân loại Đảng viên năm 2015 trong Chi Bộ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Chi Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI AM và đồng chí Trần Tùng Linh, Phó bí thư Chi Bộ, Tổng giám đốc PVI AM chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 100-HD/ĐU của Đảng ủy Công ty Cổ phần PVI về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác tổng kết năm 2015 cùng các tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên, Chi Bộ PVI AM đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, các cá nhân, đánh giá cán bộ, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015. Năm 2015 là năm đầu tiên PVI AM chính thức đi vào hoạt động, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc PVI AM luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, Đảng ủy Công ty Cổ phần PVI, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, để PVI AM vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2015.

Chi Bộ PVI AM đã tổng kết, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá sâu sắc kết quả đạt được trong năm 2015 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác đảng, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp chi ủy, đứng đầu doanh nghiệp, … 100% đảng viên của Chi bộ đạt Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thông qua phân tích các tồn tại, hạn chế, yếu kém để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những biện pháp khắc phục. Trên cơ sở kết quả đạt được, Chi bộ PVI AM đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể, chi tiết để triển khai trong năm 2016 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVI lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.