Quỹ đầu tư cơ hội PVI thay đổi thành viên Ban đại diện quỹ

05:13 CH @ Thứ Tư - 26 Tháng Mười, 2022

Quỹ đầu tư cơ hội PVI thay đổi thành viên Ban đại diện quỹ như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ PIF đối với ông Vũ Văn Thắng theo Nghị quyết số 36/NQ-PVIRe của Hội đồng quản trị PVIRe.

2. Bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Kiên - Chủ tịch HĐQT PVIRe làm thành viên Ban đại diện quỹ PIF thay ông Vũ Văn Thằng.

(Biên bảnnghị quyết đính kèm).