PVI AM thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện

02:27 CH @ Thứ Tư - 28 Tháng Chín, 2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI thông qua Nghị quyết HĐQT việc thành lập Văn phòng đại diện với thông tin như sau:

  • Tên văn phòng đại diện:  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI TẠI PHÍA NAM
  • Tên viết tắt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PVI AM TẠI PHÍA NAM
  • Địa chỉ văn phòng đại diện: Căn Phòng 2101 tầng 21, cao ốc Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Nội dung, phạm vi hoạt động: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của PVI AM; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng đã ký kết của PVI AM với các tổ chức, cá nhân.
  • Bổ nhiệm bà Trịnh Quỳnh Giao giữ chức vụ Trưởng văn phòng đại diện Công ty quản lý quỹ PVI tại phía Nam.