Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI đã không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kể từ ngày 19/4/2016

09:51 SA @ Thứ Năm - 21 Tháng Tư, 2016