Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI - cổ đông lớn báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu AFX ngày 27/04/2022

02:38 CH @ Thứ Tư - 27 Tháng Tư, 2022

1. Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI

- Thông báo xác nhận thành lập số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của UBCKNN

- Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI

- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tên cổ phiếu/Mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Mã chứng khoán: AFX).

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.850.000 cổ phần, chiếm 19,57% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): 3.000.000 cổ phần.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.850.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ.

6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/04/2022

(Công văn công bố thông tin đính kèm)