Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu AFX ngày 29/04/2022 và không còn là cổ đông lớn của AFX

02:26 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Tư, 2022

1. Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI
- Thông báo xác nhận thành lập số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của UBCKNN
- Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tên cổ phiếu/Mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Mã chứng khoán: AFX).
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.850.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ.
4. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 3.850.000 cổ phần.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
6. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 29/04/2022

Công văn báo cáo thay đổi sở hữu ngày 29/04/2022

Công văn báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn