Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu AFX của người có liên quan của người nội bộ

02:41 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Tư, 2022

1. Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI
- Thông báo xác nhận thành lập số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của UBCKNN
- Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan của người nội bộ
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:
- Họ tên: Trịnh Quốc Bình
- CCCD số 001082020833 cấp ngày 17/02/2017 tại Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI, Người điều hành Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phần
3. Mã chứng khoán giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Mã chứng khoán: AFX).
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.850.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký Bán: 17.850.000 cổ phần.
6. Số lượng cổ phiếu đã Bán: 17.850.000 cổ phần
7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 178.500.000.000 VND
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/04/2022 đến ngày 29/04/2022

Công văn báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan của người nội bộ