PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03:08 CH @ Thứ Năm - 24 Tháng Ba, 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của PVI AM như sau:

1. Thông tin công ty:
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/02/2015.
- Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 32565555           Fax: (84.24) 32565565

2. Thời gian: 14h00 Thứ Ba ngày 19 tháng 4 năm 2022

3. Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.          

4. Nội dung và tài liệu: 
- Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVI AM;
- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của PVI AM;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của PVI AM;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của PVI AM;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát PVI AM năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Thành phần và điều kiện tham dự:
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 15h00 ngày 24/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

6. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
- Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về PVI AM trước 11h00 Thứ Sáu ngày 15/04/2022 theo địa chỉ sau:
       Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT
       Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
       Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25692)                 Fax: (024) 3256 5565

(Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm)