PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2022

08:23 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Mười Hai, 2021

Kính gửi Quý cổ đông,
HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau (Nghị quyết HĐQT đính kèm):
1. Thông tin công ty:
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN.
- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 32565555           Fax: (84.24) 32565565
2. Thời gian: 14h00 Thứ Ba ngày 11 tháng 01 năm 2022
3. Địa điểm: Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội           
4. Nội dung: 
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Bà Trần Thu Hà cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVI AM về Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Thành phần và điều kiện tham dự:
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 15h00 ngày 17/12/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
6. Tài liệu:
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT

- Thông báo đề cử, ứng cử

- Tờ trình thay đổi trụ sở chính
7. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền đính kèm) về PVI AM trước 09h00 Thứ Hai ngày 10/01/2022 theo địa chỉ sau:
Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 25, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25692)                 Fax: (024) 3256 5565
Di động: 0983 667 125   Email: minhnn1@pviam.com.vn

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)