PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/10/2021

06:00 CH @ Thứ Năm - 16 Tháng Chín, 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau:

 1. Thông tin công ty:
 • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN.
 • Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 32565555           Fax: (84.24) 32565565
 1. Thời gian: 14h00 Thứ Năm ngày 07 tháng 10 năm 2021
 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội           
 3. Nội dung: 
 • Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát PVI AM đối với bà Phạm Mai Chi;
 • Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT PVI AM đối với ông Trương Minh Đức;
 • Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PVI AM và 01 thành viên Ban Kiểm soát PVIAM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVI AM về Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 1. Thành phần và điều kiện tham dự:
 • Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 13/09/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 • Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
 1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về PVI AM trước 09h00Thứ Hai ngày 04/10/2021 theo địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 25, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25692)                           Fax: (024) 3256 5565

Di động: 0983 667 125                          Email: minhnn1@pviam.com.vn

 1. Tài liệu:
  1. Nghị quyết họp HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường
  2. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
  3. Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
  4. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính PVI AM
  5. Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)