PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/07/2022

02:20 CH @ Thứ Ba - 14 Tháng Sáu, 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau (Nghị quyết đính kèm):

1.            Thông tin công ty:

-              Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)

-              Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015 của UBCKNN.

-              Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

-              Điện thoại: (84.24) 32565555           Fax: (84.24) 32565565

2.            Thời gian: 14h00 Thứ Tư ngày 06 tháng 07 năm 2022

3.            Địa điểm: Phòng họp PVI AM, Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội           

4.            Nội dung:

-              Thông qua việc Ông Phùng Tuấn Kiên thôi tham gia HĐQT PVI AM.

-              Bầu 01 (một) thành viên HĐQT thay thế Ông Phùng Tuấn Kiên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

-              Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5.            Thành phần và điều kiện tham dự:

-              Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 15h00 ngày 14/06/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

-              Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

6.            Tài liệu:

-              Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.

-              Thông báo đề cử, ứng cử.

7.            Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền đính kèm) về PVI AM trước 09h00 Thứ Hai ngày 04/07/2022 theo địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25692)                         Fax: (024) 3256 5565

Di động: 0983 667 125                                 Email: minhnn1@pviam.com.vn

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)