PVI AM thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 8,5%

12:01 CH @ Thứ Tư - 04 Tháng Năm, 2022

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 như sau:
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả: 8,5%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 29/04/2022
- Thời gian chi trả: Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 31/05/2022.

(Nghị quyết HĐQT đính kèm)