PVI AM công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

07:37 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Năm, 2021
  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/05/2021 (Giấy phép đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

(Công văn công bố thông tin đính kèm)