PVI AM CBTT xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

06:53 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Mười Hai, 2021

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 23 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin như sau: Ngày 01/12/2021, PVIAM nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 396/QĐ-XPVPHC của UBCKNN đối với PVI AM do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố (Công văn công bố thông tin đính kèm).

Trân trọng./.