PVI AM CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

07:07 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Giêng, 2022

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 16/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28/01/2022 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Giấy phép đính kèm). 

Theo đó, địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI được thay đổi thành như sau:

Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Công văn công bố thông tin đính kèm).