Công bố thông tin Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

09:26 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Tư, 2023

1. Thông tin về tổ chức đầu tư:

  • Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Số Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp:Giấy phép thành lập số 55/GP-UBCK do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/02/2015, Giấy phép điều chỉnh số 95/GPDC-UBCK ngày 03/08/2022
  • Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: (84.24) 32565555                      Fax: (84.24) 32565565

Email: [email protected]                  Website:https://www.pviam.com.vn

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):

  • Tên tổ chức có liên quan: Công ty Cổ phần PVI
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Số Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100151161 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2007, sửa đổi lần thứ 20 ngày 13/02/2023
  • Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 32565555                      Fax: (84.24) 32565565

Email: [email protected]                  Website:https://www.pviam.com.vn

  • Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Công ty mẹ sở hữu công ty con

3. Tên cổ phiếu, mã chứng khoán sở hữu: Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm PVI (Mã chứng khoán: PRE).

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 085C 556666 tại CTCP Chứng khoản Thành Công

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 105.200 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 105.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 84.653.610 cổ phiếu, chiếm 81,09% vốn điều lệ

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 84.758.810 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,19% vốn điều lệ.

10. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ trọng đầu tư

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/04/2023 và 24/04/2023

12. Các thay đổi quan trọng khác: Không có.

(Công văn CBTT  đính kèm).