Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

11:10 SA @ Thứ Năm - 20 Tháng Tư, 2023

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán PVI (PVI AM) xin thông báo các nội dung sau:

  1. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2023, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp (Biên bản họp vànghị quyết ĐHĐCĐCV CBTT đính kèm).
  2. PVI AM Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau:

- Thành viên thôi tham gia Ban kiểm soát

  • Bà Đào Thùy Linh                           Ngày sinh: 07/09/1988
  • CCCD số 001188017356 cấp ngày 10/07/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
  • Ngày hiệu lực: 19/04/2023.

- Thành viên tham gia Ban kiểm soát

  • Ông Nguyễn Nam Cường                            Ngày sinh: 27/06/1981
  • CCCD số 019081001946 cấp ngày 21/04/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
  • Ngày hiệu lực: 19/04/2023. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)