TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Dựa trên tiềm lực tài chính và khẩu vị rủi ro, PVI AM sẽ tư vấn cho khách hàng chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch phù hợp nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu đầu tư của mình.

Khách hàng tiêu biểu