HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Xuân Hòa

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Hòa là Cử nhân tài chính – kế toán và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Hòa đã công tác trong ngành dầu khí từ năm 1994 và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas); Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Hiện tại, ông Nguyễn Xuân Hòa là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lí quỹ PVI (PVI AM) và thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) do PVI AM quản lý.

Ông Jens Holger Wohlthat

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Jen Holger Wohlthat có hơn 41 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, ông là thành viên của Hội đồng thành viên HDI Global SE Singapore. Hiện tại, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý quỹ PVI (PVI AM).

Ông Dương Thanh Danh Francois

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Dương Thanh Danh Francois có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn phần mềm tại Eisti Paris và Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại JAE Paris.Ông bắt đầu công tác tại PVI Holdings từ năm 2012 với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PVI. Hiện ông là Tổng Giám đốc điều hành hoạt động liên quan với Việt Nam của HDI Global SE Singapore.Ông Dương Thanh Danh Francois giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI Insurance); Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings), thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quản lí quỹ PVI (PVI AM) đồng thời là thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) do PVI AM quản lý.

Bà Phạm Thị Thanh Nga

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Thanh Nga tốt nghiệp cử nhân và Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Nga có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Phó Giám đốc Ban Kiểm soát tuân thủ, Phó Trưởng Ban Quản lý và Phát triển kinh doanh Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Phó Trưởng Ban Đầu tư Chiến lược PVI Holdings. Bà Phạm Thị Thanh Nga hiện là Trưởng Ban Kiểm soát PVI AM, bên cạnh các các chức vụ Phó Trưởng Ban Tuân thủ và Quản trị rủi ro PVI Holdings.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Trịnh Quỳnh Giao

Tổng giám đốc

Bà Trịnh Quỳnh Giao có bằng Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Paris Dauphine và đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.Trên thị trường tài chính, bà Trịnh Quỳnh Giao được biết đến với bề dày kinh nghiệm tham gia HĐQT các doanh nghiệp lớn như Hoa Sen, FPT, Thủy sản Minh Phú,... và quản lý các khoản đầu tư của Red River Holding trong nhiều công ty xây dựng và bất động sản lớn như Phát Đạt, Hà Đô, BCI, Licogi,... Tước khi làm việc tại PVI, bà là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Covestcons và Giám đốc Đầu tư của CTCP Xây dựng Coteccons.Bà Trịnh Quỳnh Giao được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lí quỹ PVI (PVI AM) kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Vũ

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Vũ có bằng Thạc sỹ kinh tế và Cử nhân Kế toán - Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân và chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) Việt Nam. Ông đã có 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát và 12 năm kinh nghiệm công tác tại PVI với các vị trí Phó Giám đốc Ban Đầu tư, Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán, Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ & Quản trị rủi ro, Giám đốc Ban Chiến lược tuân thủ và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ PVI. Ông Nguyễn Anh Vũ hiện là Phó Tổng Giám đốc PVI AM,

Bà Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thùy Linh có bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Tổng hợp Philippines, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà Nguyễn Thùy Linh có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán, trong đó 12 năm làm việc tại hệ thống PVI. Bà từng giữ các chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư PV2, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển tài sản Việt Nam và Phó giám đốc ban Tài chính Kế toán PVI Holdings. Hiện bà giữ chưc vụ kế toán trưởng công ty cổ phần quản lí quỹ PVI (PVI AM).