HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Ông Phùng Tuấn Kiên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phùng Tuấn Kiên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của PVI AM, chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược phát triển công ty. Hiện ông cũng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động đầu tư và công nghệ thông tin của PVI Holdings, đại diện phần vốn góp của PVI tại PVI AM và Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, một trong 05 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất trên thị trường. Với 20 năm làm việc tại PVI Holdings và hợp tác cùng các doanh nghiệp hàng đầu ngành Bảo hiểm và Dầu khí, ông có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú về thị trường đầu tư, xây dựng chiến lược và phát triển hệ thống. Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc Dân

Bà Trịnh Quỳnh Giao

Phó Chủ tịch hội đồng quản trị

Bà Trịnh Quỳnh Giao được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của PVI AM kể từ tháng 01/2022. Bà hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư của Công ty cổ phần PVI. Bà Giao có bằng Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Paris Dauphine và đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi làm việc tại PVI, bà là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Covestcons và Giám đốc Đầu tư của CTCP Xây dựng Coteccons. Hiện tại, bà phụ trách quản trị mảng đầu tư, chiến lược kế hoạch, phát triển thị trường… của PVI AM.

Ông Dương Thanh Francois

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Dương Thanh Francois giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PVI AM, đồng thời là thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) do PVI AM quản lý. Ông chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của PVI AM và phê duyệt hoạt động của 02 quỹ đầu tư trên. Ông bắt đầu công tác tại PVI Holdings từ năm 2012 với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PVI. Hiện ông là Tổng Giám đốc điều hành hoạt động liên quan với Việt Nam của HDI Global SE Singapore. Ông Dương Thanh Francois có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tư vấn phần mềm tại Eisti Paris và Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại JAE Paris.

Bà Phạm Thị Thanh Nga

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Thanh Nga hiện là Trưởng Ban Kiểm soát PVI AM, bên cạnh các các chức vụ Phó Trưởng Ban Tuân thủ và Quản trị rủi ro PVI Holdings. Bà Nga có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Phó Giám đốc Ban Kiểm soát tuân thủ, Phó Trưởng Ban Quản lý và Phát triển kinh doanh Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Phó Trưởng Ban Đầu tư Chiến lược PVI Holdings. Bà Phạm Thị Thanh Nga tốt nghiệp cử nhân và Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trịnh Quốc Bình

Tổng Giám đốc

Ông Trịnh Quốc Bình là Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của PVI AM, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chiến lược phát triển và điều hành hoạt động kinh doanh của PVI AM, trực tiếp giám sát các hoạt động đầu tư tài chính và quản lý các quỹ. Ông đã có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán và quản lý quỹ tại các tổ chức tài chính lớn qua các vị trí trước đây như Trưởng phòng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương, Giám đốc Đầu tư PVI AM. Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Dịch vụ Tài chính Đại học Greenwich (Anh) và Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Anh Vũ

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Vũ hiện là Phó Tổng Giám đốc PVI AM, Ông đã có 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát và 12 năm kinh nghiệm công tác tại PVI với các vị trí Phó Giám đốc Ban Đầu tư, Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán, Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ & Quản trị rủi ro, Giám đốc Ban Chiến lược tuân thủ và Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ PVI. Ông có bằng Thạc sỹ kinh tế và Cử nhân Kế toán - Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân và chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) Việt Nam.

Bà Nguyễn Thùy Linh

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thùy Linh có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán, trong đó 12 năm làm việc tại hệ thống PVI. Bà từng giữ các chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư PV2, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phát triển tài sản Việt Nam và Phó giám đốc ban Tài chính Kế toán PVI Holdings. Bà có bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Tổng hợp Philippines, sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.