PVI AM tổ chức thành công hội nghị sơ kết hoạt động đầu tư toàn hệ thống PVI 4 tháng đầu năm 2020

Ngày 11/05/2020, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết hoạt động đầu tư của toàn hệ thống PVI 4 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2020.

Hội nghị do ông Bùi Vạn Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI chủ trì với sự tham dự của các Lãnh đạo phụ trách hoạt động đầu tư của các đơn vị trong hệ thống PVI: Công ty cổ phần PVI, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI và Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, với chiến lược đầu tư đúng đắn, 4 tháng đầu năm 2020 doanh thu từ hoạt động đầu tư toàn hệ thống PVI đạt 299 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2020 và giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận ròng từ hoạt động đầu tư đạt 225 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch năm 2020, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ Đầu tư cơ hội PVI do PVI AM quản lý đã có kết quả kinh doanh Quý I/2020 và 4 tháng đầu năm 2020 khá thành công với lợi nhuận sổ sách 4 tháng đầu năm là 35 tỷ đồng, đạt 3,3% so với NAV đầu năm, nằm trong số các quỹ có mức tăng cao nhất trên thị trường.

Doanh thu 4 tháng đầu năm của PVI AM đạt 10,9 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch 4 tháng đầu năm và 32,4% kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch 4 tháng đầu năm và 48% kế hoạch năm 2020.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI (TGĐ) ghi nhận nỗ lực của PVI AM trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, TGĐ hi vọng PVI AM sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tư vấn đầu tư hiệu quả cho các công ty trong hệ thống PVI, quyết tâm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hoạt động đầu tư của toàn hệ thống năm 2020 trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đối với nền kinh tế Việt Nam và thế giới.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,