Đại hội thành viên thường niên năm 2020 của hai Quỹ POF và PIF thành công tốt đẹp

Ngày 24/02/2020, PVI AM đã tổ chức thành công Đại hội thành viên (ĐHTV) thường niên năm 2020 của hai Quỹ POF và PIF. Đại hội với sự tham dự đầy đủ của các thành viên góp vốn đã thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của hai Quỹ. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và cơ cấu danh mục đầu tư cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  • Quỹ Đầu tư cơ hội (Quỹ POF): Tính thu nhập, năm 2019 Quỹ POF đạt 116,9 tỷ đồng, đạt 11,3% so với NAV đầu năm, hoàn thành 119% kế hoạch 9,5% theo yêu cầu của PVI. Lợi nhuận của Quỹ POF năm 2019 đạt 105,3 tỷ đồng, đạt 10,2% so với NAV đầu năm, hoàn thành 128% kế hoạch ĐHTV giao đầu năm 2019. Quỹ POF đã thực hiện chi trả 8,5% cổ tức trong năm 2019, hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức do ĐHTV giao.

So sánh kết quả kinh doanh của Quỹ POF với một số quỹ trên thị trường:

Như vậy, Quỹ POF do PVI AM quản lý đã có một năm đầu tư thành công với thu nhập đạt 11,3% NAV đầu năm, nằm trong số các quỹ đầu tư có mức tăng cao nhất trên thị trường. Quỹ POF tập trung chủ yếu đầu tư vào dịch vụ tài chính và tài sản có thu nhập cố định nên có thể coi là khá tương đồng với các quỹ đầu tư trái phiếu.

  • Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF): Lợi nhuận của Quỹ PIF năm 2019 đạt 113,5 tỷ đồng, bằng 22% so với NAV đầu năm, hoàn thành 101% kế hoạch do ĐHTV giao đầu năm. Quỹ PIF đã thực hiện chi trả 22% cổ tức trong năm 2019, hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức do ĐHTV giao.

Tại Đại hội, Ông Ulrich Wollschlager - Chủ tịch Ban Đại diện hai Quỹ đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV PVI AM trong việc quản lý hai Quỹ hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Trong năm 2020, Quỹ POF và PIF đặt ra mục tiêu chi trả cổ tức lần lượt là 9% và 9,5%. Với sự ủng hộ của các thành viên góp vốn cùng kinh nghiệm, tri thức và sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên PVI AM, Quỹ POF cùng PIF sẽ tiếp tục thành công và tăng trưởng bền vững.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,