Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI

QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 282/PVIAM-PIF

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020


THÔNG BÁO

(V/v: Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản)

  • Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ thông báo số 272/PVIAM-PIF ngày 31/08/2020 của Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;
  • Căn cứ việc xem xét hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá đã gửi đến Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI.
  1. Tổ chức đấu giá được lựa chọn:
  • Tên tổ chức: Công ty đấu giá Hợp danh Hà Thành
  • Địa chỉ: Tầng 4 tòa 319, số 63 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  1. Tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Nơi có tài sản

Số lượng

Chất lượng

Giá khởi điểm

(VNĐ)

1

Cổ phần của Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI tại Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Đơn vị quản lý là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI - Tầng 25 tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội)

5.500.000 cổ phần

Theo hiện trạng

55.022.000.000

Chúng tôi thông báo và mời đại diện tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến trụ sở Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI tại địa chỉ: Tầng 25 tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.

Tài liệu đính kèm: Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,