Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD)

Người có tài sản bán đấu giá: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (“Quỹ PIF”) – được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (“PVI AM”).

Địa chỉ: Tầng 25 tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản, giá khởi điểm:

 • Tài sản đấu giá: 5.500.000 cổ phần của Quỹ PIF tại Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”).
 • Giá khởi điểm: 10.004 VND/cổ phần (Mười nghìn không trăm lẻ bốn đồng mỗi cổ phần) – chưa bao gồm VAT.
 • Tổng giá khởi điểm của 5.500.000 cổ phần là: 55.022.000.000 VND (Năm mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi hai triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ là 07 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI – Tầng 25 tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 • Đầu mối liên hệ: Ông Vũ Quang Hiếu - SĐT: 0987918686.

4. Tiêu chí lựa chọn:

 • Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
 • Có Phương án bán đấu giá tài sản hiệu quả, tuân theo quy định của pháp luật.
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Hồ sơ đăng ký:

 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
 • Bản mô tả/Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm.
 • Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này.

Lưu ý: PVI AM sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, PVI AM không hoàn trả hồ sơ đăng ký.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,