Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) CBTT sửa đổi Điều lệ quỹ

Ngày 08/06/2020, Đại hội thành viên Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) đã ban hành Nghị quyết sửa đổi Điều lệ Quỹ PIF về việc thay đổi Ngân hàng Lưu ký từ Vietcombank sang BIDV Hà Thành. (Công văn CBTT, Nghị quyết ĐHTVĐiều lệ sửa đổi đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,