PVI AM công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Ngày 21/7/2020, PVI AM đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC và BC tỉ lệ ATTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. (Công văn đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,