PVI AM công bố thông tin hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần PVIAM của các cổ đông lớn sở hữu trên 10% Vốn điều lệ

Ngày 03/03/2021, các cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của PVI AM đã hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần PVI AM như sau (Công văn đính kèm):
1. MSCĐ 01 - Công ty cổ phần PVI: Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 3.250.000 cp, tỷ lệ 65%. Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 4.450.000 cp, tỷ lệ 89%
2. MSCĐ 04 - Ông Lâm Nhật Sơn: Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 537.500 cp, tỷ lệ 10,75%. Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp, tỷ lệ 0%
3. MSCĐ 05 - Ông Phan Trương Thái: Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 537.500 cp, tỷ lệ 10,75%. Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp, tỷ lệ 0%

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,