PVI AM báo cáo kết quả giao dịch cp PVP của người có liên quan của người nội bộ 18/01/21

Tổ chức đầu tư: CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
Người nội bộ: Ông Trịnh Quốc Bình, thành viên HĐQT PVP, Giám đốc Đầu tư PVI AM, người đại diện phần vốn của PVI AM tại PVP
Mã CKGD: CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Mã CK: PVP)
Số lượng cp nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.762.747 cp, tỷ lệ 7,173%
Số lượng cp đăng ký bán: 6.762.747 cp, tỷ lệ 7,173%
Số lượng cp đã bán: 6.762.747 cp
Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 67.627.470.000 VNĐ
Số lượng cp nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp, tỷ lệ 0%
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 25/12/2020 đến 18/01/2021

(Phụ lục 15 TT96 đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,