Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 6%

HĐQT Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 của PVI AM như sau:

  • Tỷ lệ tạm ứng: 6%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
  • Hình thức chi trả: Bằng tiền
  • Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 17h ngày 14/08/2020
  • Ngày thực hiện chi trả: Hoàn thành trước ngày 30/09/2020

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVI AM ký gửi Thông báo chi trả cổ tức tới từng cổ đông và tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của PVI AM và pháp luật hiện hành.

(Nghị quyết HĐQT đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,