Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) CBTT sửa đổi Điều lệ quỹ

Ngày 14/07/2020, Đại hội Thành viên Quỹ PIF đã ban hành Nghị quyết số 03-20/NQPIF-ĐHTV về việc Thông qua Phương án chuyển đổi tài sản từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sang Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) và sửa đổi nội dung Điều lệ PIF liên quan tới giá dịch vụ lưu ký sau khi thay đổi ngân hàng lưu ký (Công văn CBTT, Nghị quyết ĐHTVĐiều lệ sửa đổi đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,