PVI AM quan tâm đến các dự án hạ tầng, doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn như dầu khí, bất động sản, ngân hàng; các ngành được hưởng lợi từ việc hội nhập quốc tế của Việt Nam thông qua các Hiệp định tự do thương mại FTA như dệt may, thủy sản…

© PVI Asset Management Jsc.