Với việc Bộ Tài chính chốt thời điểm triển khai TTCK phái sinh vào quý III - IV/2016, PVI AM đang tích cực nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm phái sinh sẽ được cung cấp (trước mắt là Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ) cũng như khả năng tham gia thị trường của các Nhà đầu tư để có thể triển khai đầu tư và tư vấn hiệu quả cho các khách hàng

© PVI Asset Management Jsc.