STT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch

2

Bà Đoàn Thị Hồng Thủy

Thành viên

3

Ông Tôn Thiện Việt

Thành viên

4

Ông Nguyễn Vương Huynh

Thành viên

5

Bà Hoàng Việt Nga

Thành viên

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,