Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF) là quỹ thành viên dạng đóng đầu tiên của PVI AM, thực hiện đầu tư linh hoạt với mục tiêu tối ưu hóa cơ hội đầu tư tăng trưởng cao từ thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Quỹ POF huy động vốn từ các công ty trong hệ thống PVI và các doanh nghiệp khác với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết
Tên QuỹQuỹ đầu tư cơ hội PVI
Tên viết tắtQuỹ POF
Vốn điều lệ1.000 tỷ đồng
Mệnh giá10.000 đồng/đơn vị quỹ
Thời hạn hoạt động5 năm
Ngày thành lập08/10/2015
Ngân hàng giám sátNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Công ty kiểm toánCông ty TNHH Deloitte Việt Nam
Chính sách cổ tứcHàng năm, dựa trên cơ sở cổ tực từ các khoản đầu tư và được sự chấp thuận của Đại hội Thường niên

© PVI Asset Management Jsc.