PVI AM thông báo thay đổi Người nội bộ - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, người được UQ CBTT

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM xin thông báo về việc thay đổi người nội bộ và người hành nghề như sau:

 1. Thông tin thành viên Ban Điều hành PVI AM miễn nhiệm:
 • Họ tên: Nguyễn Huy Tuấn Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 31/08/1982
 • Số CMND: 012256416 Ngày cấp: 08/06/2009 Nơi cấp: Hà Nội
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14A, Z6B, Tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • CCHN Quản lý quỹ số 001323/QLQ do UBCKNN cấp ngày 06/10/2015
 • Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 1. Thông tin thành viên Ban Điều hành PVI AM được bổ nhiệm:
 • Họ tên: Nguyễn Anh Vũ Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 16/07/1978
 • Số CMND: 011862030 Ngày cấp: 19/01/2008 Nơi cấp: Hà Nội
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • CCHN Quản lý quỹ số 001012/QLQ do UBCKNN cấp ngày 03/10/2013
 • Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 1. Chấm dứt hiệu lực của Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 04/UQ-PVIAM ngày 24/11/2020 cho Bà Nguyễn Nguyệt Minh đính kèm Công văn số 358/PVIAM-KSNB ngày 25/11/2020 của PVI AM gửi UBCKNN về việc Thông báo thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin, chi tiết như sau:
 • Họ tên: Nguyễn Nguyệt Minh Giới tính: Nữ
 • Số CMND: 001183003575 Ngày cấp: 15/09/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
 • Địa chỉ thường trú: Số 34, Ngách 463/7 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

(Công văn công bố thông tin đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.