PVI AM thông báo thay đổi Người điều hành Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF)

I. Tổ chức:

- Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF)

- Thông báo thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015, thông báo điều chỉnh số 6233/UBCK-QLQ ngày 15/6/2016, công văn gia hạn hoạt động số 3388/UBCK-QLQ ngày 20/05/2020 do UBCKNN cấp.

- Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) - Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/02/2015.

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Chúng tôi xin báo cáo UBCKNN về việc thay đổi Người điều hành Quỹ POF như sau:

I. Danh sách người điều hành Quỹ POF trước khi thay đổi:
1. Ông Nguyễn Huy Tuấn - Tổng Giám đốc PVI AM: CCHNQLQ số 001323/QLQ do UBCKNN cấp ngày 06/10/2015.
2. Ông Trịnh Quốc Bình - Giám đốc Đầu tư PVI AM: CCHNQLQ số 000396/QLQ do UBCKNN cấp ngày 11/08/2009

II. Danh sách người điều hành Quỹ POF sau khi thay đổi:
1. Ông Trịnh Quốc Bình - Giám đốc Đầu tư PVI AM: CCHNQLQ số 000396/QLQ do UBCKNN cấp ngày 11/08/2009
2. Bà Kiều Thị Minh Hồng - Trưởng Bộ phận Phân tích Đầu tư PVI AM: CCHNQLQ số 001583/QLQ do UBCKNN cấp ngày 04/07/2017

(Công văn báo cáo đính kèm)

Trân trọng.

© PVI Asset Management Jsc.