PVI AM công bố danh sách ứng viên được đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát PVI AM

PVI AM xin thông báo kết quả tổng hợp danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 do các cổ đông đề cử, ứng cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

I. Kết quả ứng cử:

PVI AM không nhận được hồ sơ ứng cử.

II. Kết quả đề cử:

PVI AM nhận được 01 (một) hồ sơ đề cử như sau:

- Cổ đông: Công ty cổ phần PVI

  • Tổng số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: 3.250.000 cổ phần, tương ứng với 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI AM.
  • Thông tin đề cử:

1.1 Ông: Trương Minh Đức

Số Hộ chiếu: C21036HTG Ngày cấp: 23/10/2018 Nơi cấp: Hannover, Đức

Ngày sinh: 10/01/1974

Địa chỉ thường trú: Podbielskistr, Hannover, Germany.

Điện thoại: 0936342669 Email: duc.truong@pvi.com.vn

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Khoa học, Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần của PVI AM

Đại diện cho phần vốn 1.250.000 cổ phần của Công ty cổ phần PVI, tương đương 25% vốn điều lệ tại PVI AM.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT của PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2 Bà: Phạm Thị Thanh Nga

Số CMND/CCCD: 052172000003

Ngày cấp: 04/06/2015 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Ngày sinh: 20/10/1972

Địa chỉ thường trú: Số 28 ngõ 105 Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0981359886 Email : ngapt@pvi.com.vn

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần của PVI AM

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ứng cử viên sẽ được bầu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên PVI AM năm 2021 ngày 01/03/2021.

Trân trọng.

© PVI Asset Management Jsc.