PVI AM CBTT thay đổi người nội bộ - miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm PTGĐ, giao nhiệm vụ cho Giám đốc Đầu tư

Thực hiện quy định tại khoản 4, 5 Điều 7 Thông tư số 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM xin thông báo về việc thay đổi người nội bộ và người hành nghề như sau (Công văn đính kèm):

 1. Thành viên Ban Điều hành PVI AM miễn nhiệm và không còn là người hành nghề chứng khoán (Nghị quyết đính kèm):
 • Họ tên: Nguyễn Anh Vũ Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 16/07/1978
 • Số CMND: 011862030 Ngày cấp: 19/01/2008 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • CCHN Quản lý quỹ số 001012/QLQ do UBCKNN cấp ngày 03/10/2013
 • Chức vụ miễn nhiệm: Tổng Giám đốc
 1. Thành viên Ban Điều hành PVI AM được bổ nhiệm (Nghị quyết đính kèm):
 • Họ tên: Nguyễn Anh Vũ Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 16/07/1978
 • Số CMND: 011862030 Ngày cấp: 19/01/2008 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hoạt động
 1. Nhân sự được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động nghiệp vụ và đầu tư (Nghị quyết đính kèm):
 • Họ tên: Trịnh Quốc Bình Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 21/08/1982
 • Số CMND: 001082020833 Ngày cấp: 17/02/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT Viện Sốt Rét – TDP số 11 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • CCHN Quản lý quỹ số 000396/QLQ do UBCKNN cấp ngày 11/08/2009
 • Chức vụ: Giám đốc Đầu tư

© PVI Asset Management Jsc.