PVI AM CBTT Quyết định thu hồi CCHN chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) công bố thông tin Quyết định của UBCKNN về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Tổng Giám đốc PVI AM (Quyết định đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.