PVI AM CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, sửa đổi Điều lệ và thay đổi Người nội bộ

Thực hiện quy định tại điểm c, điểm e và điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM xin thông báo các nội dung sau (Công văn đính kèm):

 1. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 01/03/2021, thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp (Nghị quyếtbiên bản họp đính kèm).
 2. ĐHĐCĐ PVI AM đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI AM theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của PVI AM từ Tổng Giám đốc thành 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (Quyết định và Điều lệ sau sửa đổi đính kèm).
 3. Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau:
 1. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị (Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật):
 • Họ tên: Phùng Tuấn Kiên Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 21/09/1976
 • Số CCCD: 001076023135 Ngày cấp: 07/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10 Tổ 11A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
 1. Thành viên HĐQT miễn nhiệm: (Quyết định miễn nhiệm TV HĐQT)
 2. Ông Nguyễn Huy Tuấn, CMND số 012256416 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 08/06/2009
 3. Ông Lâm Nhật Sơn, CMND số 012194371 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 23/8/2007
 4. Ông Phan Trương Thái, CMND số 212558647 do Công an TP Quảng Ngãi cấp ngày 03/12/2009
 5. Thành viên HĐQT được bổ nhiệm chính thức: (Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT)
 • Họ tên: Trương Minh Đức Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 10/01/1974 Quốc tịch: Đức
 • Số Hộ chiếu: C21036HTG Ngày cấp: 23/10/2018 Nơi cấp: Hannover, Đức
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT PVI AM
 1. Trưởng Ban Kiểm soát được bổ nhiệm: (Quyết định bổ nhiệm TV BKS, Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng BKS)
 • Họ tên: Phạm Thị Thanh Nga Giới tính: Nữ
 • Ngày sinh: 20/10/1972
 • Số CMND: 052172000003 Ngày cấp: 04/06/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 105 phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát PVI AM
 1. Người được ủy quyền công bố thông tin:
 • Họ tên: Nguyễn Nguyệt Minh Giới tính: Nữ
 • Số CMND: 001183003575 Ngày cấp: 15/09/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

 • Địa chỉ thường trú: Số 34, Ngách 463/7 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Giám sát tuân thủ.
 • Giấy ủy quyền thực hiện CBTT số 02/UQ-PVIAM ngày 01/03/2021 của Người đại diện theo pháp luật.

© PVI Asset Management Jsc.