Ông Phùng Tuấn Kiên - Chủ tịch HĐQT PVI AM

Ông Phùng Tuấn Kiên hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần PVI, đại diện phần vốn góp của PVI Holdings tại PVI AM kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI AM. Ông Phùng Tuấn Kiên chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược phát triển của PVI AM. Bên cạnh đó, ông Phùng Tuấn Kiên cùng với Ban Điều hành PVI AM xây dựng chiến lược đầu tư cho các Quỹ đầu tư.

Ông Phùng Tuấn Kiên tốt nghiệp cử nhân kinh tế năm 1998, sau đó năm 2005 ông nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Trước khi gia nhập PVI, ông Phùng Tuấn Kiên hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông. Tháng 6 năm 2002 ông là chuyên viên phòng Kế toán PVI. Tháng 2 năm 2006, ông Phùng Tuấn Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Kế toán PVI. Tháng 3 năm 2007, sau khi PVI cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thì ông Phùng Tuấn Kiên được bổ nhiệm giữ chức danh Kế toán Trưởng công ty. Tháng 11 năm 2014 ông Phùng Tuấn Kiên được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc PVI phụ trách các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và công nghệ thông tin. Ông Phùng Tuấn Kiên là thành viên tham gia trực tiếp trong các công tác xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa, xây dựng báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin của PVI... Với kinh nghiệm 17 năm làm việc tại PVI và hợp tác cùng các doanh nghiệp khác trong ngành Dầu khí, ông Phùng Tuấn Kiên được tin tưởng sẽ có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của PVI AM.

Ông Nguyễn Huy Tuấn – Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT PVI AM

Ông Nguyễn Huy Tuấn – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị PVI AM.

Ông Nguyễn Huy Tuấn là Tổng Giám đốc – ngưòi đại diện trước pháp luật, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của PVI AM. Ông Tuấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai chiến lược phát triển và điều hành các hoạt động kinh doanh chung của PVI AM, trực tiếp giám sát các hoạt động đầu tư tài chính và quản lý các quỹ đầu tư. Ông Tuấn có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm, đã từng đảm nhiệm các công việc trợ lý Chủ tịch HĐQT và trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVI, Phó giám đốc Ban kiểm soát nội bộ, Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban Đầu tư tài chính Công ty cổ phần PVI, Giám đốc khối Đầu tư PVI AM.

Ông Nguyễn Huy Tuấn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị hệ thống tại Đại học Năng lượng Moscow (Nga) năm 2005 và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Glamorgan University, Wales, (Vương quốc Anh) năm 2008. Ông Tuấn cũng có chứng chỉ hành nghề quản lý Quỹ của UBCKNN.

Ông Hoàng Văn Kiên – Kế toán trưởng

Ông Hoàng Văn Kiên hiện là Kế toán trưởng của PVI AM. Ông Kiên chịu trách nhiệm trong công tác tài chính kế toán của PVI AM và các quỹ đầu tư, trợ giúp Tổng Giám đốc trong công việc quản lý, bảo toàn và phát triển vốn cho PVI AM. Ông Kiên có hơn 17 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính, kế toán và kiểm toán, lần lượt đảm trách các chức vụ Phó phòng/Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt nam (8/2002 – 10/2014), Phó giám đốc Ban tài chính kế toán Công ty CP PVI (11/2014 – 02/2015) trước khi đuợc bổ nhiệm Kế toán trưởng PVI AM từ tháng 2/2015 đến nay.
Ông Kiên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán, kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2002 và có bằng Thạc sĩ kế toán quốc tế của trường Đại học Swinburne University, Melbourne, Australia năm 2010. Ngoài ra, ông Kiên cũng có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam năm 2007 và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ năm 2015.

© PVI Asset Management Jsc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,